Demogrāfija : par un pret

Posted on April 24, 2011

0


Demogrāfija : par un pret

Starptautiskās finanšu plutokrātijas virsvalstu kabatasstruktūru ( SVF, PB u.c. ) īstenotā Latvijas nācijas genocīda programma, kā rezultātā valsts teritorijā izveidojusies “ demogrāfiskā bedre “, kas līdzvērtīga karadarbības sekām, izsaukusi virkni zemiski cinisku, atklāti populistisku un vienkārši idiotisku paziņojumu,  un publisku darbību.

Kā pirmie pie lietas ķērās visiem zināmie demogrāfijas jautājumu speciālisti, kāds izbijis oligarhs un kurmju slakteris Andris Šķēle , un Latvijā pirmais deputāts – divsievis Imants Parādnieks. Kungi steidzīgi ieņēma amatus Saeimas Nacionālās drošības komisijas Demogrāfijas politikas apakškomisijā, pirmais kā priekšsēdētājs, otrais kā sekretārs.

Avots : http://www.draugiem.lv/tautas-partija/n ews/?p=4662364

Ņemot vērā, ka tieši Andra Šķēles pārstāvētās TP premjers Aivars Kalvītis savulaik pieļāva nekontrolētu Zviedrijas kriminālkapitāla laupītājbanku Latvijas ekonomikas un tautsaimniecības okupāciju, bet buržuāziskais nacionālists – neonacists Imants Parādnieks ar saviem valodu referendumiem atklāti šķel nāciju pilsoņu kara virzienā, apakškomisijas darbību var neanalizēt un neizskatīt. Parasts varas un tautas “kalpu” zemisks ciniskums uz valsts sabrukuma fona.

Atklāti sakot, es nekad nelasu Providus algotņu vārdu diareju, vēl jo vairāk, par kautkādu eksperti uzskatītās Ivetas Kažokas kārtējos murgojumus un savārstījumus. Novirzoties no tēmas, man vienmēr licies tā diezgan pajancīgi, kā izbijusi Tieslietu ministrijas vecākā referente var tikt uzskatīta par eksperti politikā, ģeopolitikā , vēlēšanu tehnoloģijās vai valsts politiskajā stratēģijā ?

Avots : http://www.providus.lv/public/26688.html

Tomēr atgriezīsimies pie tēmas. Man uz meilu viena gudra, simpātiska un vienkārši jauka paziņa ar aktīvu pilsonisko nostāju atsūtīja norādni uz I.Kažokas blogu :

http://www.politika.lv/blogi/index.php?id=622 70

Daudz teksta, klasiska sorosītu leksika, pietiekoši kvalitatīva tā strukturalizācija un viss pārējais, lai nabaga lasītājam zemapziņā uztieptu svešu viedokli. Citiem vārdiem sakot, sekmīgi izpildīts mājasdarbs labākajās “ RAND Corporation “ , NDI ( Nacionālais Demokrātiskais institūts ) vai IRI ( Starptautiskais Republikāniskais institūts ) tradīcijās. Tradīcijās, kurām kājas aug no CIP.

Izcelšu tikai vienu citātu no Kažokas garā teksta :

“Kamēr cilvēcei nedraudēs izmiršana, personīgi es atsakos pieņemt, ka man būtu MORĀLS pienākums laist pasaulē bērnus. “

Kā liecina cilvēces garā vēsture, tad valstis , kurās demogrāfijas politika nav bijusi valsts politvaras kontrolēta un atbalstīta , aiziet nebūtībā. Dzimstība un tās stimulēšana ir viens no valsts eksistences pamatnosacījumiem. Nav iespējams veidot stipru un suverēnu valsti bez veselīgas un skaitliski pieaugošas nācijas. Savukārt viss, kas saistīts ar valsts un nacionālo drošību, darbaspēka un izglītības selekciju , un plānošanu, pirmkārt , ir prioritatīva varas stratēģija un atbildība.

Tieši tāpēc dzimstības jautājums nevar būt tikai atsevišķa indivīda gribas vai gadījuma vēlmju izpausme. Dzimstība ar tālāku piedzimušo veselības aprūpi un izglītību ir suverēnas valsts varas balsts. Tieši tāpēc suverēnā valstī ir jābūt plašai un kvalitatīvai bezmaksas sievietes veselības stāvokļa monitoringa programmai. Tieši tāpēc maksimāli ( it īpaši – fiskālajā jomā ) ir jāatšķiras vientuļu indivīdu vai bezbērnu ģimeņu ienākumu daļai no daudzbērnu ģimeņu ( arī vientuļu māšu vai tēvu ) rocības. Valstij nozīmīgs un svarīgs ir katrs jaundzimušais. Valsts pienākums ir nodrošināt šī konkrētā jaundzimušā harmonisku bezatlīdzības attīstību. Pienāks laiks un šie jaunie pilsoņi aizstāvēs savu valsti, ja vajadzēs – arī mirs par to. Daudzi jo daudzi kari šajā gadsimtā gaidāmi, plašas jo plašas asins upes plūdīs. Nav izslēgti grandiozi un liktenīgi pavērsieni šobrīd sagrautās kādreizējās Latvijas Republikas teritorijā.

Nekad šī zeme nebūs tukša, pat pēc iespējamiem kodolkonfliktiem citos platuma grādos. Jautājums cits – kas šeit dzīvos, Latvijas nācija vai Ivetas Kažokas “ ālaviskie sapņu tēli “ ?

Einārs Graudiņš

Advertisements