Monopolistu visvarenībai un regulatora nevarībai jāpieliek punkts

Posted on February 23, 2011

0


Jaunos elektroenerģijas tarifus KDS apstrīdēs tiesā

Pirmdien, 21.februārī Kristīgi Demokrātiskās Savienības (KDS) valde pieņēma lēmumu vērsties tiesā, lai apstrīdētu jaunos Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apceptētos AS Latvenergo elektroenerģijas tarifus.

 

KDS juristi gatavo pieteikumu tiesai, kurā lūgs izvērtēt jauno elektroenerģijas tarifu pamatotību. Marta sākumā pieteikums tiks iesniegts administratīvajā rajona tiesā. KDS organizēs arī parakstu vākšanu pret SPRK akceptētajiem AS Latvenergo jaunajiem tarifiem. Kur un kādos laikos būs iespējams parakstīties, visdrīzākajā laikā tiks paziņots atsevišķi.

Tarifu noteikšanas politikai produktiem, kuri ir regulējami, ir jābūt makroekonomiskai un sociāli atbildīgai. Taču šai situācijā redzams, ka Ekonomikas ministrijas patiesais mērķis ir budžeta ienākumu paaugstināšana, balstoties uz elektroenerģijas cenu pieauguma rēķina. Tas pēc būtības ir jauns, papildus nodoklis.

Ekonomiskās krīzes apstākļos, pie zemas iedzīvotāju maksātspējas un augsta oficiālā, bet vēl augstāka faktiskā bezdarba līmeņa, tas ir sociāli bezatbildīgi un ekonomiski absurdi. No makroekonomikas viedokļa tas nozīmē iekšzemes pieprasījuma pārdali par labu elektroenerģijas patēriņam. Vienlaikus tiek samazināts citu produktu un pakalpojumu pieprasījums, kas neizbēgami pastiprinās uzņēmējdarbības sektora problēmas. Tā rezultātā iespējami jauni uzņēmumu bankroti un bezdarbnieku skaita pieaugums. Tas savukārt izraisīs ķēdes reakciju budžeta nodokļu ieņēmumu samazināšanā un sociālo izmaksu palielināšanās virzienā.

Tarifu dažādība, atkarībā no elektroenerģijas patēriņa apjoma, arī sociālā skatījumā nesasniedz savu mērķi. Latvenergo un Ekonomikas ministrija jaunos tarifus pamato it kā ar sociāli jūtīgāko grupu aizsardzību.

KDS valdes priekšsēdētāja Māra Viktorija Zilgalve uzskata: “Faktiski jaunie tarifi nabadzības pieaugumam pakļauj tieši sociāli neaizsargātās iedzīvotāju grupas – daudzbērnu ģimenes, vecāka gada gājuma ļaudis, invalīdus un bezdarbniekus, kuri spiesti lielāko daļu sava laika pavadīt dzīvesvietās, ikdienā patērējot vairāk elektrības. Ne mazāk jūtami tas ietekmēs arī lauku iedzīvotājus, kuriem nav pieejama centralizētā siltumapgāde, gāzes padeve un citi komunālie pakalpojumi. Šāda tarifu noteikšanas metodika ir vērtējama kā cilvēktiesību pārkāpums, jo netiek ievērots sociālais taisnīgums.”

www.kds.lv

 

Uzmanību!

Parakstīšanās sākas ceturtdien, 24.februārī pl. 13 – 15 KDS birojā Skolas ielā 21, 610.kabinetā (lifts, 6.stāvs).

Par turpmākiem laikiem informēsim.

Tuvāka informācija pie biroja vadītājas Sarmītes Janfeldes. Tālrunis 26163096.

Visi laipni aicināti!

 

Advertisements