Par “Latvijas gāzes” nacionalizāciju

Posted on December 12, 2010

1


Ministru prezidents Andris Šķēle 1997.gadā, privatizācijai nododot uzņēmumu AS Latvijas Gāze, jaunveidojamai akciju sabiedrībai vārda tiešā nozīmē uzdāvināja vienu no ienesīgākajām valsts dabas resursu un rūpnieciskajām bagātībām — Inčukalna pazemes gāzes krātuvi, turpmāk – Inčukalna gāzes krātuve. Šķēle, privatizējot AS Latvijas Gāzi, valstij nodarījis vairāk kā 14 miljonu latu zaudējumus, ja mēs pieņemam, ka Latvijas valsts no Inčukalna gāzes krātuves ik gadus varētu iegūt vismaz 1 miljonu latu. Tiesībsargājošajām iestādēm ir jāizvērtē Šķēles atbildība par šo darījumu.Tā uzskata K.Olšteins(JL).

Nacionalizācija, tāpat kā privatizācija, ir ekonomikas instruments, kuru reizēm ir vajadzība un pat nepieciešamība izmantot.

izziņai: Latvijas gāze

  • peļņa 2009.gadā – 20 miljoni Ls
  • akcionāri47,23% – E.On. Ruhrgas International AG, 34% — Gazprom un SIA Itera Latvija — 16%
  • Inčukalna gāzes krātuve trešā lielākā Eiropā par kuras izmantošanu valstij tiek maksāts 3-60 tk. Ls/gadā
  • Latvijas iedzīvotājiem gāze ir dārgāka par 32% un 24% atiecīgi kā Igaunijā un Lietuvā(manuprāt loģiski ja šie cipari būtu otrādi – mazāki nekā kaimiņvalstīs)
  • cik man zināms Latvijas valsts nesaņem nekādu maksu par reeksportu jo no Inčukalna gāze tiek piegādata Igaunijai,Lietuvai un Krievijai.
Advertisements